Corona statement

De regering heeft aangegeven dat de basisscholen in het nieuwe schooljaar, met inachtneming van de coronamaatregelen, gewoon weer kunnen starten. Dit betekent dat de pilot van Dag Vijf ook doorgang kan vinden. De veiligheid voor de kinderen, de gastdocenten en de leerkrachten staat vanzelfsprekend op de eerste plaats. Elke school, en zo ook wij, treffen hiervoor maatregelen die passen bij de situatie op de scholen.

Hieronder lees je puntsgewijs de belangrijkste zaken. We zullen vaak per schoollocatie onderzoeken wat de norm is en maatwerk bieden waarover je van tevoren door ons en/of door de school wordt geïnformeerd. Op hoofdlijnen gaan we als volgt de pilot van Dag Vijf invullen:

Maatwerk per schoollocatie, aangaande het coronabeleid, staat centraal en alles gebeurt in overleg met de schooldirectie.

  • De 20 deelnemende scholen starten op 28 oktober. Zeven vrijdagen achter elkaar t/m 11 december. Het lesmateriaal leent zich er goed voor om een afstand te kunnen bewaren tussen gastdocent en leerling. 
  • Groepsgrootte: er zijn geen harde voorschriften over de groepsgrootte, dus we houden de norm van de school aan.
  • Vanzelfsprekend volgen wij de landelijke voorschriften van het RIVM zoals de anderhalve meter samenleving en de hygiënevoorschriften. Uiteraard zijn de leerlingen hier ook van op de hoogte.

Als er iets is wat we van de coronatijd hebben geleerd is hoe belangrijk het voor leerlingen is om samen te werken en samen te leren van inspirerende gastdocenten. We verheugen ons er dan ook op om met jullie en de leerlingen vanaf 28 oktober te starten.

Handig

  • Klik hier voor een overzicht om te zien wat vanuit de overheid wordt geadviseerd aan algemene maatregelen.
  • Er is een handige site van de overheid met vragen en antwoorden onder andere voor ouders.